Persondatapolitik for Cowins Forsikringsmæglerselskab A/S

Persondatapolitik

 

 

Persondataforordning:

Fra den 25. maj 2018, træder persondataforordningen (GDPR) i kraft.

 

Hvem er omfattet af persondataforordningen:

Det er alle privatpersoner og virksomheder, der har private oplysninger knyttet til deres virksomhed.

 

Dataansvarlig:

CO*WINS International Forsikringsmæglerselskab A/S er dataansvarlig.

 

Hvilke persondata opbevarer vi:

Vi opbevarer de data om personer eller virksomheder, der er nødvendige for at betjene dem, herunder også, men ikke begrænset til, forsikrede medarbejdere i virksomhederne, forsikrede medlemmer i organisationer, private navne i forbindelse med virksomhedsnavne og lignende.  

 

Hvordan beskytter vi persondata:

Vi beskytter alle persondata efter persondataforordningen og databeskyttelsesloven, hvilket betyder vi beskytter persondata bedst muligt. Vi har gennemgået vores IT-systemer, sikringssystemer, software, firewalls, virusprogrammer, processer og kontroller.

 

Hvad indsamler vi:

Nødvendige oplysninger til at administrere og tegne forsikringer, herunder: navn, adresse, ejer-/brugeroplysninger (ejendomme, biler etc.), cpr.nr., e-mail, betalingsoplysninger, skadeoplysninger, forsikringspolicer og tilsvarende oplysninger.

Oplysninger om helbred, personskader, fagligt medlemskab og lignende, behandles ekstra varsomt. Disse oplysninger videregiver vi kun efter samtykke fra dig.

 

Samtykke:

Oplysninger om samtykke, omfang af samtykke og tilbagekaldelse af samtykke sker efter skriftlig henvendelse. Ved tilbagekaldelse af samtykke, ophører vi øjeblikkeligt med at behandle dine persondata, med mindre der foreligger et andet grundlag herfor.

 

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne:

Alle oplysninger opbevares indtil de ikke længere er relevante, hvilket generelt betyder 10 år efter kundeforholdet er ophørt. I alle tilfælde opbevares data til det tidspunkt, hvor vi ikke længere kan blive mødt med et krav, eller har lovmæssig pligt til at bevare disse.

 

Hvor opbevarer vi oplysningerne:

Persondata bliver opbevaret i et anerkendt forsikringsmæglersystem, i et anerkendt lagerapplikationssystem, eller i et anerkendt mailsystem med arkivfunktion. Vi opbevarer generelt ikke fysiske dokumenter. Sker dette alligevel, opbevares disse fysisk aflåst.

 

Hvordan sender/overfører vi persondata:

Persondata sendes/overføres via sikker mail (sikkermail@cowins.dk).

 

Hvordan sletter vi data:

Vi sikrer fysiske data makuleres og elektronisk opbevarede data slettes fra alle registre.

 

Hvad kan du få oplyst:

Vi vil til enhver tid oplyse om hvilke data vi opbevarer om dig. Vi udleverer disse i et maskinlæsbart format, efter skriftlig henvendelse og efter en klar identifikation af det er dig.

 

Indsigelser/klager:

Der kan gøres indsigelse mod indsamling og viderebehandling af data på dig. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til CO*WINS på klager@cowins.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kbh. K.