PERSONDATAPOLITIK

 

Persondataforordning

Fra den 25. maj 2018 er persondataforordningen (GDPR) trådt i kraft.

 

Hvem er omfattet af persondataforordningen

Det er alle privatpersoner og virksomheder, der har private oplysninger knyttet til deres virksomhed.

 

Databehandler og dataansvarlig

CO*WINS International Forsikringsmæglerselskab A/S er både dataansvarlig og databehandler.

 

Hvilke persondata opbevarer vi

Vi opbevarer de data om personer eller virksomheder, der er nødvendige for at betjene dem, herunder også, men ikke begrænset til, forsikrede medarbejdere i virksomhederne, forsikrede medlemmer i organisationer, private navne i forbindelse med virksomhedsnavne og lignende.

 

Hvordan behandler vi persondata

Vi behandler alle persondata efter persondataforordningen og databeskyttelsesloven, hvilket betyder at vi beskytter persondata bedst muligt. Vi har gennemgået vores IT-systemer, sikringssystemer, software, firewalls, virusprogrammer, processer og kontroller.

 

Hvad indsamler vi

Nødvendige oplysninger til at administrere og tegne forsikringer, herunder: navn, adresse, ejer-/brugeroplysninger (ejendomme, biler etc.), cpr.nr., e-mail, betalingsoplysninger, skadeoplysninger, forsikringspolicer og tilsvarende oplysninger.
Oplysninger om helbred, personskader, fagligt medlemskab og lignende behandles ekstra varsomt. Disse oplysninger videregiver vi kun efter samtykke fra dig.

 

Samtykke

Oplysninger om samtykke, omfang af samtykke og tilbagekaldelse af samtykke sker efter skriftlig henvendelse. Ved tilbagekaldelse af samtykke ophører vi øjeblikkeligt med at behandle dine persondata, med mindre der foreligger et andet grundlag herfor.

 

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne

Alle oplysninger opbevares, indtil de ikke længere er relevante, hvilket generelt betyder 5 år efter kundeforholdet er ophørt. I alle tilfælde opbevares data til det tidspunkt, hvor vi ikke længere kan blive mødt med et krav eller har lovmæssig pligt til at bevare disse.

 

Hvor opbevarer vi oplysningerne

Persondata bliver opbevaret i et anerkendt forsikringsmæglersystem, i et anerkendt lagerapplikationssystem, eller i et anerkendt mailsystem med arkivfunktion. Adgang hertil kræver 2-faktor login. Vi opbevarer generelt ikke fysiske dokumenter. Sker dette alligevel, opbevares disse fysisk aflåst.

 

Hvordan sender/overfører vi persondata

Persondata sendes/overføres via sikker mail (sikkermail@cowins.dk).

 

Hvordan sletter vi data

Vi sikrer, at fysiske data makuleres og elektronisk opbevarede data slettes fra alle registre.

 

Hvad kan du få oplyst

Vi vil til enhver tid oplyse om, hvilke data vi opbevarer om dig. Vi udleverer disse i et maskinlæsbart format, efter skriftlig henvendelse og efter en klar identifikation af, at det er dig.

 

Indsigelser/klager

Der kan gøres indsigelse mod indsamling og viderebehandling af data på dig. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til CO*WINS på klager@cowins.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kbh. K.

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, eller ønsker du en uforpligtende samtale om din virksomheds forsikringsdækning, så kontakt os.

Cookiebot