COWINS International Forsikringsmæglerselskab og Enforsa Forsikringsmægler fusionerer

Selskaberne benytter sig af samme ITsetup og har siden starten af 2021 arbejdet sammen mod at sikre processer og optimering af systemet bedst muligt. Det gode samarbejde har sideløbende udviklet sig på andre områder, hvilket betød at en fusion var en nem og rigtig beslutning. Derudover vil vi opnå en størrelse, der gør vores virksomheder endnu mindre sårbare og endnu mere betydningsfulde i vores partnerskaber.

”Vi har i COWINS International nået noget nær den maksimale omsætning med de nuværende medarbejderressourcer, hvorfor vi stod foran en ganske stor rekrutteringsproces”, udtaler adm. direktør Steen Douglas Bruun, og fortsætter: ” I forbindelse med vores samarbejde med Enforsa om optimering af systemer og processer, gik det op for os at vi kunne skabe en bedre virksomhed sammen, end hver for sig. Det har vi særdeles store forventninger til”.

I fremtiden vil koncernen være ejet af de nu fire partnere, der alle fortsat fronter de kunder de kender. Lars Wayland vil derudover i fremtiden være ansvarlig for salget som salgsdirektør, Marco Rasmussen Schmidt vil som underdirektør fremover også være ansvarlig for optimering af processer og IT. Administrationschef Trine Hviid Larsen vil fortsat være ansvarlig for mægling samt have personaleansvaret for in-house mæglere og mæglerassistenter.

”Det er vores forventning at vi med mere end 70% af personalet som uddannede forsikringsformidlere, samt vores rutinerede medarbejdere i frontlinjen direkte mod kunderne, hurtigt vil kunne flytte vores fælles virksomhed mod nye højder, udtaler administrationschef Trine Hviid Larsen og salgsdirektør Lars Wayland samstemmende.

Underdirektør Marco Rasmussen Schmidt vil have et særligt fokus på en løbende optimering af den nye koncerns leverancer. ”I vores bestræbelser på at betjene vores kunder bedst, hurtigst og mest effektivt, sikrer vi at alle medarbejdere håndterer præcis den del af værdikæden, deres kompetencer er bedst indenfor. Samtidig understøtter vi hver enkelt proces IT-mæssigt, så alle unødige manuelle processer er skåret væk”.   

Koncernen åbner samtidig kontor i Aabenraa og har ansat yderligere en mæglerassistent for at sikre det høje serviceniveau som kendetegner begge forretninger.

Om Cowins:

I december 2017 etablerede forsikringsmægler Steen Douglas Bruun selskabet COWINS International Forsikringsmæglerselskab, der er markedsledende indenfor faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger, standsforeninger og bilforhandlere, men derudover har en hel række andre erhvervs- og industrivirksomheder. COWINS er siden vokset ganske kraftigt. De senere år har forsikringsmægler Trine Hviid Larsen også været partner i selskabet.

Om Enforsa:

I efteråret 2020 startede forsikringsmæglerne Lars Wayland og Marco Rasmussen Schmidt selskabet Enforsa Forsikringsmægler, der har specielt fokus på bl.a. transport/logistik, håndværker/entreprenører samt fødevarevirksomheder. På meget kort tid, er dette selskab blevet virkelig solidt og fundamentet er lagt til en stærk ekspansion

For yderligere information:

Kontakt adm. direktør Steen Douglas Bruun

Mail: sdb@cowins.dk

Mobiltelefon: +45 29709999

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *